VISIE

Investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers is belangrijk voor de continuïteit van de onderneming en het nastreven van ambities voor de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemingen alleen kunnen groeien als mensen mee kunnen groeien.

Gemotiveerd en betrokken personeel heeft een gunstige invloed op het succes van de onderneming. Waarbij aandacht voor de mens in de organisatie, door investering in groei en ontwikkeling van management en medewerkers niet mag ontbreken.

Onze bevolking is aan het vergrijzen en jongeren komen steeds later beschikbaar op de arbeidsmarkt. Onder andere door de vergrijzing, maar ook door het opschuiven van de pensioenleeftijd wordt vitaliteit en mobiliteit van medewerkers steeds belangrijker.

Duurzame inzetbaarheid is dan ook een belangrijk thema voor de komende decennia. Denk hierbij aan: ontwikkelen en mobiliteit, betrokkenheid en motivatie, vitaliteit en gezondheid.